www.ulsmo.no           SJURSÅKEREN
logo.png
MENY

Ditt nærområde

Sjursåkeren ligger sentralt på Blindheim med korte avstander til etablerte dagligvarebutikker som Rema1000 og Eurospar og offentlige funksjoner som legesenter, barnehager, skole og idrettsanlegg, samt ulike servicefunksjoner som tannlege, fysioterapi, frisør, Pizzabakeren, treningsstudio og regnskapskontor.

I tillegg er det kort avstand til nordvestlandets største kjøpesenter: Moa Storsenter med 170 butikker. Ålesund sentrum ligger 20 minutter unna med bil.

I nærområdet er det god tilgang på rekreasjons-, natur- og uteområder. Blindheimshallen ligger 800 meter unna, godt utstyrt med ulike ballbaner og andre aktiviteter.

I denne flotte artikkelen fra Sunnmørsposten kan du lese om en gjeng entusiaster som har bygget opp igjen ferdselsåren opp til Høgkubben på Blindheim.

Stibyggere på Blindheim

 


Gode forbindelser

Det er gode forbindelser til Spjelkavik/Moa med buss fra holdeplass rett ved Sjursåkeren.

Her er det forbindelser videre til Ålesund sentrum. For vestgående ruter mot Magerholm ligger holdeplassen i 200 meters avstand og for sørgående ruter mot Sulesund ligger holdeplassen i 500 meters avstand. Bebyggelsen ligger dermed godt til rette for pendling til flere attraktive arbeidsplasser både i indre og ytre strøk av Sunnmøre, eller for utflukter til nærliggende områder.

Det er planlagt gang- og sykkelveg langs planområdet mot Blindheimsvegen med tilknytning til eksisterende/fremtidig gang- og sykkelveger. Topografien på stedet gjør at strekningen opp bakken fra Blindheimsbreivika vil være naturlig å se på som et kombinert gang- og sykkelfelt, som fortsetter over brua sør for planområdet. Fotgjengerovergang planlegges i enden av gang- og sykkelveg i nordvest, sør for krysset og i enden av gang- og sykkelveg i sørøst.

 

 

Geir Kristian Ødegård
Eiendomsmegler
Mobil: 980 21 248
E-post:
geir.kristian.odegard@em1mn.no